Yannie Rumbaoa

Halik ng Isang Ina

Acrylic on canvas
2020

Ang halik ng isang Ina sa kanyang anak ay tanda ng pagmamahal.