Abot-tanaw

Tracing Local Horizons
White Cube Gallery | May 8 to Jun 23, 2018

Abot-tanaw:Ā Pagtahak sa ating mga Guhit-Tagpuan ay eksibisyong tumutunghay sa likas na kagandahan ng Pilipinas mula sa mga lente ng mga potograpo’t kanilang paglilibang. Kuha mula sa mga sikat na lugar sa ating kapuluan, ang mga larawan ay nagpapamalas ng kaakit-akit na ugnayan ng mga tanawing kubkob ng langit at lupa. Makikita ang mga kilalang istruktura, monumento, at mga gamit sa hanap buhay na nagpapahiwatig sa mga bakas ng gawain at sigla na sumasalungat sa matamlay na lokasyon at pamayanan. Parating makikita sa mga larawanang mga yugto ng dapit-hapon mula sa paglubog ng araw hanggang takip silim, ang paglipas ng panahon, at angkaakit-akit nitong pagpapalit. Ang interpretasyon sa abot-tanaw ay higit pa sa pangunahing paglalarawan. Tinatahak nito ang pagpapahayag ng malalim na diwa ng pag-asa at paghinagap sa bukas.

Abot-tanaw: Tracing Local Horizons is an exhibition that looks to the natural beauty of the Philippines, seen through the lens of avocational photographers. Taken from popular locations around the archipelago, the vistas create a picturesque continuity between sweeping landscapes enveloped by the sky and earth. Capturing recognizable architectural structures, monuments, and objects of livelihood suggest a footprint of activity and energy that contrasts the lull of the location and community. Consistent among the photographs are the cyclical phases of the twilight from sunset to dusk, relating to the passage of time, and the beauty in its interlude. The interpretation of abot-tanaw or horizon goes beyond its principal description to express a deeper sense of hope and anticipation for the future.

This exhibition is presented as part of the National Heritage Month.

 Jonathan Ericsson Womens Jersey