India at Ilustrada, 1983 | Anna Fer

Art in Focus: Selected Works from the MET Collection

ART IN FOCUS: SELECTED WORKS FROM THE MET COLLECTION
BSP Galleries | Oct 2018

Bilang pagdiriwang ng ika-42 taong anibersaryo ng Museong Metropolitano ng Maynila, ang eksibisyon ay maglalahad ng mga mahahalagang obra ng mga kababaihan’g manlilikha ng sining, kumakatawan sa pangunahing buod sa koleksyon ng museo ng modernong sining ng Pilipinas. Binuo noong 1995 sa tulong ng mga handog ng mga manlilikha ng sining, kanilang tagapagmana, at iba’t ibang mga kolektor. Nagsimula rin magkaroon ng mga bagong pagtamo ng mga obra noong 2014, nagpapaigting sa salaysay ng pagkakatawan sa mga kababaihan’g manlilikha ng sining. Ang masiglang pagkakaiba sa istilo at personal na pakiramdam ay sumasaklaw mula sa abstrak na pagsasaliksik tungo sa realismong panlipunan, lumalawig higit pa sa usaping pantahanan, at bumabagtas sa paglilimi sa kalikasan, peminismo, at pagkakakilanlan.

In celebrating the 42nd anniversary of the Metropolitan Museum of Manila, this exhibition will present the critical works of women artists, embodying a major core of the museum collection of Philippine modern art. Formed in 1995 through donations by artists, their heirs, and various collectors, the collection has since included new acquisitions in 2014, strengthening the narrative of represented women artists. The vibrant diversity in style and personal sensibilities range from abstract explorations to social realism, extending beyond matters of domesticity, and intersects with contemplations on nature, feminism, and identity.

Where are you going? #11, 2010 | Denise M. Weldon
Rondo Uno | Ann Pamintuan
Crucifixion I, 1989 | Ofelia Gelvezon-Tequil
Untitled, 1963 | Nena Saguil
Pearl, 1970 | Virginia Ty-Navarro
Water Spirits, 1996 | Susan Fetalvero-Roces
Mexico V, 1997 | Rocio Urquijo Zobel
Untitled F, 1993 | Francesca Enriquez
A Woman's Life in Six Acts, 1992 | Phyllis Zaballero
Illumination Triptych Nos. 1, 2, and 64, 1977 | Nena Saguil
Ocean (Series), 1995 | Imelda Pilapil
Spanish Fort, San Esteban, La Union,1978 | Zeny Laygo
 Joe Greene Jersey